Telefoonnummer

06 – 1483 8216

E-mail

info@vriendenoudekerk.nl

Het Corona-virus heeft een grote invloed op ons leven en een aantal
beperkingen zal voorlopig nog wel blijven. Ook bij ons blijft de zorg voor
een goede gezondheid voor ons allen voorop staan.
Conform de voorschriften van de RIVM is de indeling van de Oude Kerk
aangepast met markeringen voor toegestane zitplaatsen. In de praktijk
betekent dit dat er ongeveer 30-40 zitplaatsen per concert beschikbaar
zullen zijn.
Vooralsnog is het plan om in het najaar een Kerstconcert te organiseren
uitsluitend voor de Vrienden van de Oude Kerk.
Voor 2021 hopen wij, zij het onder voorbehoud, weer concerten te kunnen
programmeren!

Aanbevolen artikelen