Telefoonnummer

06 – 1483 8216

E-mail

info@vriendenoudekerk.nl

De Oude Kerk in Spaarndam is het eigendom van de Protestantse Gemeente te Haarlem-Noord en Spaarndam. Om de Protestantse Gemeente zowel financieel als organisatorisch te ondersteunen bij het in stand houden van dit unieke, uit 1627 stammende, gebouw is in 2003 de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Spaarndam opgericht.

Doelstellingen stichting

De stichting realiseert haar doelstellingen door middel van het organiseren van een aantal activiteiten: 

  • Het programmeren van zondagmiddag concerten in de wintermaanden (oktober tot en met april).
  • Verhuur van het kerkgebouw voor kerkelijke- en/of burgerlijke huwelijken plus aansluitende recepties.
  • Het kerkgebouw openstellen voor zomerconcerten tijdens de kunstmarkt in Spaarndam gedurende de laatste 3 zaterdagen in juli en de eerste 2 zaterdagen in augustus.
  • Het kerkgebouw, wijkgebouw en de tuin verhuren voor diners, recepties, exposities, lezingen, signeersessies, toneelstukken etc.
  • Verhuur van kerkgebouw en wijkgebouw voor repetities en uitvoeringen van diverse koren in de regio Haarlem e.o.
  • Het verhuren van het wijkgebouw voor het geven van workshop’s.
  • In overleg is ook catering is mogelijk, zowel in de kerk als in de tuin als in het wijkgebouw.

Wie zijn wij?

Ko Plooij
Voorzitter

Egge de Vries
Secretaris

Regine Born
Penningmeester

Peter Duval Slothouwer
Organisatie evenementen en programmeur
T: 06 – 1483 8216
E: info@vriendenoudekerk.nl

Marjan van Houten
Facebook
T: 023-5765363
E: info@vriendenoudekerk.nl

Exploitatie 2019
Balans 2019
ANBI gegevens 2019

IBAN: NL11RABO0175852030 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Oude Kerk