We zijn met veel plezier druk bezig met de programmering voor seizoen 2021-2022! Zodra er zekerheid is over een voorstelling, kunt u dit lezen op de site. U kunt nú boeken voor ‘Na de Vrede’ door Toneelgroep Vondel.
Wij ontvangen u graag in de Oude Kerk van Spaarndam. Hopelijk tot ziens!

Reacties uitgeschakeld voor Seizoen 2021-2022

Had u al gereserveerd voor dit concert? Er is geen nieuw concert gepland. Uiterlijk 20 maart wordt het betaalde bedrag teruggestort.
Het geplande concert van Camerata RCO op 28 maart gaat niet door.
We hopen dat het concert van 30 mei wel kan plaatsvinden.

Reacties uitgeschakeld voor Kerst-, Nieuwjaars- en Voorjaarsconcert

Beste vrienden van de stichting en belangstellenden,

Wij horen en weten dat de meeste mensen deze tijd als saai ervaren en dat zij zich schikken in hun lot: “wij kunnen er toch niets aan doen, dus moeten wij de dingen maar over ons heen laten komen”. Natuurlijk hopen wij dat u in een goede gezondheid verkeert.

Als bestuur van de stichting staan wij voortdurend op een tweesprong: wij willen graag wat organiseren, maar mogen en kunnen niets. Het kerstconcert alsook andere geplande activiteiten hebben wij moeten cancelen. Als het mogelijk is willen wij graag in dit voorjaar nog iets organiseren (zie het bericht hieronder), maar wellicht is het reëler onze blik te richten op seizoen 2021-2022.

Wij hebben ideeën en plannen genoeg op de plank liggen, maar zijn afhankelijk van de overheidsmaatregelen. Zodra wij in staat zijn om het een en ander te organiseren, onder welke voorwaarden dan ook, dan laten wij u dat weten middels de site, nieuwsbrief of facebook.

Met een muzikale groet,
namens de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Spaarndam,
Ko Plooij (voorzitter)

Reacties uitgeschakeld voor Bericht van de voorzitter