Telefoonnummer

06 – 1483 8216

E-mail

info@vriendenoudekerk.nl

Datum/Tijd
06-mei-2016
20:15 - 21:30

Locatie
Oude Kerk Spaarndam

Categorie:


Toneelvereniging J.J. Cremer speelt:

“Een eigen melodietje

“De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven midden in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden. Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen”.

“De voorstelling Een eigen Melodietje laat op indringende wijze zien, dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. En dat er een moment in onze geschiedenis is geweest, waarin wij allemaal niet in vrijheid konden leven. Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij schrijven. Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken”, aldus regisseur Marijke Kots.

De tekstkeuze van dit herdenkingsspel, zoals we dit bijzondere toneelstuk wel mogen noemen, is van Frits Grimmelikhuizen. Het stuk is door hem geschreven in de vorm van een “readers theater”, half gelezen, half gespeeld. Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Spelers zijn     : Ans Windhorst, Mary v.d. Peet, Fred Prang, Willem Padt en Jeannette Kluit

Regie              : Marijke Kots

Belichting       : Paul Misset

Dans               : Sandra van der Gouw, Frank Gombault en Richard Frisart

Muzikale Begeleiding: Tineke en Joseph Vlaar

Kleding en grime: Helga de Bruijn

een collage van teksten van Etty Hillesum.
regie: Marijke Kots

aanvang: 2015 uur

Kerk open: een half uur voor aanvang

Voor meer informatie: http://www.jjcremer.nl

 

Aanbevolen artikelen