Telefoonnummer

06 – 1483 8216

E-mail

info@vriendenoudekerk.nl

Beste vrienden van de stichting en belangstellenden,

Wij horen en weten dat de meeste mensen deze tijd als saai ervaren en dat zij zich schikken in hun lot: “wij kunnen er toch niets aan doen, dus moeten wij de dingen maar over ons heen laten komen”. Natuurlijk hopen wij dat u in een goede gezondheid verkeert.

Als bestuur van de stichting staan wij voortdurend op een tweesprong: wij willen graag wat organiseren, maar mogen en kunnen niets. Het kerstconcert alsook andere geplande activiteiten hebben wij moeten cancelen. Als het mogelijk is willen wij graag in dit voorjaar nog iets organiseren (zie het bericht hieronder), maar wellicht is het reëler onze blik te richten op seizoen 2021-2022.

Wij hebben ideeën en plannen genoeg op de plank liggen, maar zijn afhankelijk van de overheidsmaatregelen. Zodra wij in staat zijn om het een en ander te organiseren, onder welke voorwaarden dan ook, dan laten wij u dat weten middels de site, nieuwsbrief of facebook.

Met een muzikale groet,
namens de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Spaarndam,
Ko Plooij (voorzitter)

Aanbevolen artikelen